Biologi, appar och krimskrams.

Ambitionen är lättförståeligt och intresseväckande i kombination med vetenskaplighet och bildning.

Hemsida: biofolk.se

Facebook: Biofolk

Twitter: @Biofolk_Sverige