Emma Wahlberg
Biolog och konsult
Biolog och konsult
Biologist and consultant

Emma Wahlberg, PhD.

Entomolog / Entomologist

Jag har en solid grund och ett stabilt fotfäste i de biologiska vetenskaperna, med en forskarutbildning i systematik och evolutionsbiologi. Med noggrannhet och en stor kärlek till forskning och kunskapsbildande har jag byggt upp en akademisk karriär som ger stor nytta även inom andra privata och offentliga sektorer. Jag brinner inte bara för biologin och naturvetenskapen i sig, utan även för att dela med mig av kunskapen genom utbildning och undervisning. Jag är etablerad både i Sverige och internationellt som sakkunnig inom flera områden, som entomologi (läran om insekter), taxonomi och systematik (organismernas namn och släktskap) och analytiska metoder och publicering.

I have a solid foundation and a firm footing in the biological sciences, with a PhD in systematics and evolutionary biology. With thoroughness and a great passion for research and knowledge, I have built an academic career that is also very valuable in other private and public sectors. I am not only passionate about biology and natural science per se, but also about sharing the knowledge through education and teaching. I am established both in Sweden and internationally as an expert in several areas, such as entomology (the study of insects), taxonomy and systematics (organisms' names and relationships) and analytical methods and publishing.

Portrait

Vetenskap och kunskap / Science and knowledge

Konsultationer / Consultations

Specialist inom entomologi (läran om insekter). Rådgivning, utredning och forskning inom biologi och biodiversitet. Artbestämningar och inventeringar.

Specialist in entomology (insect science). Consulting, investigation and research in biology and biodiversity. Species determinations and inventories.

Faktagranskning / Fact checking

Granskning och korrektur av texter och annan media med inriktning på biologi, evolution och naturvetenskap generellt.

Review and proofreading of texts and other media with focus on biology, evolution and natural science in general.

Utbildning / Education

Utbildning och kurser i faunistik, evolution, fältarbete och insamling. För varierande förkunskaper och mot olika mål.

Education and courses in faunistics, evolution, field work and collection. For varying prior knowledge and towards different goals.

Anpassade tjänster / Custom services

Övriga tjänster beroende på önskemål, behov och målsättningar.

Other services depending on objectives, needs and goals.

Kompetens / Qualifications

Jag har både specifik kunskap inom biologi, framförallt entomologi, och en bredare kunskap inom kommunikation. Jag har även praktiska färdigheter i publicering, statistik och fotografisk bild.

I have both specific knowledge in biology, specifically entomology, and a broader knowledge in communication. I also posess practical skills in publishing, statistics and photography.

Artkunskap / Species knowledge

Taxonomi / Taxonomy

Systematik / Systematics

Evolution / Evolution

Biodiversitet / Biodiversity

Utbildning / Teaching

Fältmetodik / Field methods

Statistik / Statistics

Desktop publishing / Desktop publishing

Textbearbetning / Text processing

Faktagranskning / Fact checking

Vetenskaplig fotografering / Scientific photography

CV

NUVARANDE PROJEKT / CURRENT PROJECT (2023)
Titel / Title:
The Swedish diversity of Aeolothripidae and Melanthripidae (Thysanoptera) with identification keys and molecular barcodes.
Beskrivning / Description: Species in the insect order thrips (Thysanoptera) are very small, often not larger than 3 mm. The life histories within the order are very varying, ranging from flower and fungus feeding to predatory, with some species being gall inducing or dwelling in decaying matter. Some might be pests in agriculture, and some may be invasive. However, most live a secluded life in flowers, trees or in the ground. The family Aeolothripidae are sometimes called predatory thrips. However, many seem to be feeding both on plant tissue and other small arthropods. They eften have dark and bright banded or spotted wings, and sometimes brightly coloured middle body segments which gives them an ant like appearance. The family Melanthripidae is represented only by one species in Sweden. Species in this family are similar in appearance to Aeolothripidae. During this project the Swedish fauna of these two thrips families will be examined, to a large extent by fieldwork in previously understudied areas of Sweden. Modern identification keys with photographic material will be published and available both to the scientific community and readily available for the public. Data from DNA barcoding of the collected specimens will aid in molecular species analyses and surveys employing metabarcoding methods. The project will be carried out for 1 year starting in January 2023. When this project is finished, almost half of all thrips species of Sweden will be recognized in new identification keys and checklists.
Anslag / Funding: The Swedish Taxonomy Initiative.

APPLIKATIONER / APPLICATIONS
Svenska insekter (http://arthropoda.se/svenskainsekter/). En digital bestämningsnyckel till sveriges insekter. Riktar sig till amatörer och studenter. / A digital identification key to Swedish insects, in Swedish only. Aimed towards amateurs and students.
FACEPAI (& CaPReSe) (https://github.com/emmawahl/facepai). Fast And Consistent Environmental-DNA Processing And Identification (& Conversion and Preparation of Reference Sequences).

UTBILDNING / EDUCATION
• 2020. PhD: Disputation date: 24.04.2020. Department of Zoology, Stockholm University, Sweden.
Thesis title: Systematic and taxonomic revision of Scandinavian Empidoidea (Insecta, Diptera), with emphasis on the Swedish diversity of Empididae and Hybotidae.
Subject: Systematic Zoology.
• 2014. MSc: Examination date: 12.03.2014. Department of Zoology, Stockholm University, Sweden.
Thesis title: Tracing the ancestral distribution of Chimarra (Trichoptera: Philopotamidae) with descriptions of 7 new species from Malawi.
Subject: Biology.
• 2012 BSc: Examination date: 21.08.2012. Department of Zoology, Stockholm University, Sweden.
Thesis title: Profiling airborne insects: altitudinal dispersal and seasonal variation in the Hymenoptera.
Subject: Biology.

NUVARANDE OCH TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR / CURRENT AND PREVIOUS POSITIONS
• 2023–. Forskare / Researcher. Department of Zoology, Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden. Externally funded research on Swedish Thysanoptera.
• 2022–. Taxonomisk expert / Taxonomic expert. The Norwegian Taxonomy Initiative. Norwegian Biodiversity Information Centre, Trondheim, Norway. Expert in panel for review and assement of project proposals.
• 2019–. Huvudredaktör / Editor-in-Chief. Swedish Journal of Entomology. Swedish Entomological Society, Sweden. Editing and layout of their scientific journal.
• 2021–2022. Postdoktor / Postdoctoral researcher. Department of Zoology, Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden. Externally funded research on Swedish Thysanoptera.
• 2020–2020. Lärare / Teacher. Department of Biology, Stockholm University, Stockholm, Sweden. Teaching at faunistic courses (undergraduate level).
• 2020–2020. Förste assistent / Senior assistant. Department of Zoology, Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden. Sorting and determination of collected insect material.
• 2015–2020. Doktorand / PhD candidate. Department of Biology, Stockholm university, Stockholm, Sweden. PhD candidate in systematic zoology, on phylogeny, taxonomy and diversity of Empidoidea (Diptera).
• 2018–2018. Förste assistent / Senior assistant. Department of Zoology, Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden. Curation, processing and registering of wet collections.
• 2017–2017. Jourhavande biolog / Biologist on duty, substitute. Department of Teaching and Communication, Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden. Answering questions from the public and media.
• 2015–2015. Förste assistent / Senior assistant. Department of Zoology, Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden. Sorting and determination of collected insect material.
• 2012–2013. Laborant / Laboratory analyst. Eurofins Environment Testing Sweden AB, Microbiology, Stockholm, Sweden. Microbiological analysis of water samples.

PUBLIKATIONER / PUBLICATIONS
Wahlberg, E. (2023). A modern workflow for non-destructive DNA extraction and slide preparation of thrips (Insecta, Thysanoptera) for taxonomic studies and collection deposition. Norwegian Journal of Entomology 70: 1–5.
Wahlberg, E. (2023). Rhipidothrips brunneus (Williams, 1913) (Thysanoptera: Aeolothripidae) ny art för Sverige, samt ett nytt landskapsfynd av Thrips menyanthidis Bagnall, 1923 (Thysanoptera: Thripidae). Entomologisk Tidskrift 144: 47–51.
Wahlberg, E. (2022). Rörtripsar – överallt men sällan sedda. Fauna och flora 117: 36–39.
Wahlberg, E. (2022). Artfakta: Digital artbestämningsnyckel för tripsar. https://artfakta.se/artbestamning/taxon/thysanoptera-3000178/artnyckel/23189.
Wahlberg, E. (2022). Dagens natur: Tripsar i blommor, svampar och död ved. https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/Dagens-natur/tripsar-i-blommor-svampar-och-dod-ved/.
• Ivković, M, Sinclair, B.J. & Wahlberg, E. (2022). The century old taxonomic confusion surrounding Wiedemannia zetterstedti Fallén and related species is resolved (Diptera: Empididae): Revision of the W. zetterstedti group. Insects 13: 460.
Wahlberg, E. & Gertsson, C.-A. (2022). Identification key to and checklist of the Swedish Phlaeothripidae (Thysanoptera). ZooKeys 1096: 161–187.
• Rhodén, C. & Wahlberg, E. (2020). The phylogeny of Empis and Rhamphomyia (Diptera, Empididae) investigated using UCEs including an over 150 years old museum specimen. Evolutionary Systematics 4: 21–33.
• Ivković, M., Wahlberg, E. & Previšić, A. (2019). Molecular phylogenetics and biogeography provide insights into the subgeneric classification of Wiedemannia Zetterstedt (Diptera: Empididae: Clinocerinae). Systematic Entomology 44: 559–570.
Wahlberg, E. (2019). Revision and morphological analysis of the Ragadidae (Insecta, Diptera). European Journal of Taxonomy 521: 1–19.
Wahlberg, E. (2019). Kartläggning av tvåvingar med miljö-DNA – mer än bara en fluga. Fauna och flora 114: 20–26.
Wahlberg, E. (2019). FACEPAI: a script for fast and consistent environmental DNA processing and identification. BMC Ecology 19: 51.
Wahlberg, E., Rhodén, C. & Johanson, K.A. (2019). New records of dance flies (Hybotidae) and dagger flies (Empididae) in Sweden and a significant addition of genetic barcodes of the Swedish empidoid fauna. Entomologisk Tidskrift 140: 133–144.
Wahlberg, E. & Johanson, K.A. (2018). Molecular phylogenetics reveals novel relationships within Empidoidea (Diptera). Systematic Entomology 43: 619–636.
• Shamshev, I., Wahlberg, E. & Soltész, Z. (2017). New data on the genera Allanthalia Melander, Chvalaea Papp & Földvári and Leptodromiella Tuomikoski (Diptera: Hybotidae) from the Palaearctic. Russian Entomological Journal 26: 161–168.
Wahlberg, E., Espeland, M. & Johanson, K. A. (2014). Seven new species of Chimarra (Trichoptera: Philopotamidae) from Malawi. Zootaxa 3796: 579–593.
Wahlberg, E. & Johanson, K. A. (2014). The age, ancestral distribution and radiation of Chimarra (Trichoptera: Philopotamidae) using molecular methods. Molecular Phylogenetics and Evolution 79: 433–442.
Wahlberg, E., Baiao, G.C., Häggqvist, S., Martinsson, S., Pistone, D. & Pape, T. (2014). Ancistrocerus waldenii waldenii (Viereck 1906)(Hymenoptera: Vespidae, Eumeninae), a new addition to the fauna of Greenland. Zootaxa 3838: 143–150.
Wahlberg, E. & Solbreck, C. (2013). Hymenoptera flying over a boreal forest landscape. Entomologisk Tidskrift 134: 163–171.

PRISER / PRICING

Övriga uppdrag enligt offert / Other assignments according to quotation

 • Konsultation / Consultation
 • Rådgivning / consultation
 • Utredning / investigation
 • Forskning / research
 • Inventeringar / inventations
 • Artbestämningar / species determinations
 • 950 SEK

  per timme / per hour
  exkl. moms / excl. VAT
 • Granskningar / Reviews
 • Granskningar / reviews
 • Korrektur / proofreading
 • 1200 SEK

  per timme / per hour
  exkl. moms / excl. VAT
 • Utbildning / Education
 • Kurser / courses
 • Föredrag / lectures
 • Undervisning / teaching
 • 1500 SEK

  per timme / per hour
  exkl. moms / excl. VAT

Tidigare arbeten / Previous works

Exempel / Examples

2022. Inventering av fauna. ArtLab Gnesta, Gnesta. / 2022. Local inventory of invertebrate fauna. ArtLab Gnesta, Sweden.
2022. Konsultation åt konstnär Sara Ekholm Eriksson (Konstutställningen “High tide fine line”). 2022. Consultant for artist Sara Ekholm Eriksson (“High tide fine line” art exhibition). ArtLab Gnesta, Sweden.
2017–2018. Konsultation och faktagranskning av barnbok, “Bebisfabriken” av Katy Kimbell & Li Söderberg. / 2017–2018. Consultant and fact-checking for children’s book, “Bebisfabriken” by Katy Kimbell & Li Söderberg.
Svenska insekter (http://arthropoda.se/svenskainsekter/). En digital bestämningsnyckel till sveriges insekter. Riktar sig till amatörer och studenter. / Svenska insekter (http://arthropoda.se/svenskainsekter/). A digital identification key to Swedish insects, in Swedish only. Aimed towards amateurs and students.
×

KONTAKT / CONTACT

Vill du arbeta tillsammans eller har du frågor? Kontakta mig!

Do you want to work together or have questions? Contact me!

Björnlunda, Södermanland, Sverige

E-post / E-mail: emma.wahlberg@arthropoda.se

Telefon / Phone: +46(0)79 355 02 88